top of page

Personvernerklæring

 Fotograf Mila Savina

1. Behandlingsansvarlig

Mila Savina er på vegne av Fotograf Mila Savina behandlingsansvarlig for selskapets

behandling av personopplysninger.

 

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, telefonnummer, e-

postadresse, post nummer og hvordan kunder fant oss. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk

og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde

navigerer på siden.

 

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med

deg. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs.

opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

 

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, telefonnummer, e-postadresse, post nummer benyttes for å

oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens

artikkel Art 6 (b).

 

5. Innhenting av personopplysninger

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden

best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi

informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til

andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i

4 år.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende

forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne

personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til

Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og

tilgangskontroll.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende

skriftlig til følgende adresser:

milasavinafotograf@gmail.com

Fotograf Mila Savina,

Neset 75B 5267 Espeland

bottom of page